top of page

Çalıştaya kayıt gerçekleştikçe liste güncellenmektedir.

FileHandler (1).jpeg


Pandemiler Çalıştayı

İnsanlığın tarihi boyunca dünyanın birkaç kıtasını etkisi altına alacak ölçekte salgınlar yaşadığı bilinmektedir. Son 20 yılda bile SARS, MERS, H5N1, Ebola, COVID-19 gibi birkaç pandemi dünyayı etkisi altına almıştır. Salgınlar hem sağlık, hem de ekonomik açıdan olumsuz etkiler yaratmakta ve birçok açıdan toplumsal hayatı derinden etkilemektedir. İnsanlık 21. yüzyılın kalan kısmında da bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ciddi tehditlerle küresel anlamda yüzleşme riskiyle karşı karşıyadır.

Fiziksel inaktivitenin kendisi de, 2012'den beri küresel bir salgın olarak kabul edilmektedir ve dünyadaki kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin, obezitenin ve erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak fiziksel masafe ve sosyal izolasyon gerektiren küresel çaptaki salgınlarda fiziksel aktivite seviyelerinin daha da azalması halk sağlığı kurumları için daha büyük zorluklara neden olmaktadır.

Image by Edwin Hooper

Image by Edwin Hooper

Image by Daniel Schludi

Image by Daniel Schludi

Image by Fusion Medical Animation

Image by Fusion Medical Animation

Image by Maksym Kaharlytskyi

Image by Maksym Kaharlytskyi

Hazırlık Yapan Cerrahlar

Hazırlık Yapan Cerrahlar

Yaşadığımız güncel Covid-19 pandemisinde mobilite ve fiziksel aktivitede önemli düşüşler ve sedanter aktivitede artışlar olduğunu gösteren çeşitli bilimsel kanıtlar ortaya konmuştur. Ayrıca insanların yaklaşık %10-20'sinin hastalık iyileştikten sonra orta ve uzun vadeli etkiler yaşadıkları (uzun Covid) ve bu etkilerin fiziksel aktiviteye dönüş açısından riskler taşıdığı ve bu etkilerin bir kısmının yönetilmesinde de yine fiziksel aktivitenin katkısının olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda Pandemiler Çalıştayında, küresel salgın hastalık dönemlerinde fiziksel aktivitenin sürdürülebilirliğini sağlamak için eylem planları oluşturmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etme önerilerini oluşturmak, belirli nüfus grupları arasında rekreasyonel aktivite oranının ve araçlarının kullanımının nasıl arttırılabileceğini değerlendirmek, izolasyon ve göreceli hareketsizlik nedeniyle pandemi sonrası fiziksel aktiviteye dönüş risklerini analiz etmek ve fiziksel aktiviteye güvenli dönüş stratejilerinin nasıl sağlanabileceğini tartışmak hedeflenmektedir.

Pandemiler Çalıştay grubuna katılmak istiyorsanız linki tıklayarak formu doldurunuz

Pandemiler Çalıştayı Ana Konular

  • Küresel salgın hastalık dönemlerinde fiziksel aktivitenin sürdürülebilirliği

  • Farklı yaş grupları için salgın dönemlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik etme öneriler

  • Belirli nüfus grupları arasında rekreasyonel aktivite oranının ve araçlarının kullanımı (Yaşlılar, çocuklar, evden çalışanlar..vs)

"Pandemiler" Çalıştay Grubu

Doç.Dr. GÖKŞEN KURAN ASLAN

Moderatör

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

Çalıştay Üyeleri

İsim- Soy İsim
Unvan
Kurum

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

İpek Yeldan

Yasemin Buran Çırak

Rüstem Mustafaoğlu

Buket Akıncı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğr. Gör. 

Nazlı Güngör

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Uzm. Fzt. (Ropartör)

İrem Kurt Ulusoy

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Arş. Gör. (Ropartör)

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Uzm. Fzt.

Arş. Gör.

Uzm. Fzt.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Uzm. Fzt.

Özge Ertan Harputlu

Ezgi Türkmen

Sema Nur Atmaca

Eda Ezgi Topal

Ebru Şeker Abanoz

Çiğdem Emirza

Doaa Hakam

Halenur Evrendilek

Vildan Bayraktaroğlu

Eren Avcıl

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Bilgi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Kültür Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr.

Aysun Ardıç

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr.

Semiramis Özyılmaz

 İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

Çalıştaya kayıt gerçekleştikçe liste güncellenmektedir.

bottom of page