top of page
FileHandler (1).jpeg

Davet

"10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü” kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yürütücülüğünde "21.Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi: Toplum 5.0
Perspektifi” düzenlenmektedir.  “Teknoloji”, “İklim-Çevre” ve “Pandemiler” olmak üzere fiziksel aktivitenin yenilikçi bir bakış açısıyla üç farklı temada tartışılacağı 21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi’nin çıktılarının politika yapıcılar ve ilgili otoriteler için kaynak sağlaması hedeflenmektedir.

21.Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi’nde Toplum 5.0 sağlık hedefleri perspektifi ile fiziksel aktivite ile ilgili mevcut durum analizinin yapılması, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması ve rapor olarak sunulması amaçlanmaktadır. Zirvede farklı disiplinlerden kamu çalışanları, akademisyenler ve ilgili sektör üyeleri bir araya gelerek, 21. yüzyılda fiziksel aktiviteyi kapsamlı olarak tartışma imkanı bulacaktır.

Zirve programında bilimsel ve toplumsal bakış açısıyla sunumların yapılması, çalıştay temaları ile ilgili alanlarda çalışan bilim insanları ve kamu kuruluşlarından yetkililerin katkı sağlaması ile sonuç raporunun hazırlanması planlanmaktadır.

Multidisipliner bakış açısını sunmayı hedeflediğimiz  21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi,  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi’nde 10 Mayıs 2023 Çarşamba Günü gerçekleştirilecektir.

Zirve programında yer alan Paneller Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 9:30-13:00 saatleri arasında, Teknoloji Çalıştayı D701, İklim-Çevre Çalıştayı D703 ve Pandemiler Çalıştayı D704 salonlarında 13:30:15:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Toplum 5.0 vizyonuyla düzenlediğimiz 21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi’ne katılımlarınızı bekler, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İpek YELDAN

21.Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi Başkanı

Konum

bottom of page